Robottikopteri sähköverkkojen kunnossapidon työvälineenä

Rejlers ja Etelä-Savon Energia kehittävät yhteistyössä palveluja hajautettuun energiantuotantoon. ESE keskittyy voimalaitoksen optimointiin, rakenneratkaisujen ja voimaloiden kehittämiseen, kun taas Rejlers panostaa hajautetun energiantuotannon ja sähköverkkojen parempaan valvontaan ja kunnonhallintaan.

Rejlers on tutkinut yhdessä RumbleToolsin kanssa robottikopterien hyötykäyttämistä erilaisissa sovelluskohteissa. Energia ja infra -toimialoilla yritykset ovat digitaalisessa murroksessa ja etsivät uusia keinoja toteuttaa projektinvalvonnan ja kunnonhallinnan toimenpiteitä. Tähän tarpeeseen Rejlers tuottaa erilaisia robottikoptereihin ja paikannukseen liittyviä palveluja.

Etelä-Savon Energian VIP-asiakaspäivä

Rejlers oli mukana RumbleToolsin kanssa Etelä-Savon Energian VIP-asiakaspäivässä, jossa esiteltiin robottikopterin toimintaa hajautetun energiantuotannon kohteessa. Kopterilla lennettiin Sun Mikkeli-aurinkovoimalalla Mikkelin Pitkäjärvellä. Kopterin lämpökameralla kuvattiin voimalan alue sekä muodostettiin 3D-tietomalli voimalasta. Lisäksi esiteltiin reaaliaikatietojen siirtämistä kopterista teollisen internetin tietokantaan.

– VIP-asiakaspäivässä esiteltiin kopterin perustoiminnallisuuksia. Päivän aikana operoimme kahdella eri kopterilla. Toisessa kopterissa hyötykuormana oli lämpökamera ja toisessa laadukas järjestelmäkamera, Lasse Kankainen kertoo. Kokeilimme myös 360-kameran hyötykäyttämistä kohteessa. Toteutimme Sun Mikkeli-aurinkovoimalasta 3D-mallin merkittävän lyhyessä ajassa, joka kertoo kuinka paljon teknologia on oikeasti kehittynyt. 3D-mallin videomateriaalia esiteltiin myös virtuaali- ja lisätyn todellisuuden laseissa, Kankainen jatkaa.

Robottikopteri ei ole tavallinen drone vaan siihen voidaan lisätä joustavasti toiminnallisuutta. Robottikopteri voi kantaa merkittävän hyötykuorman ja käyttöajat kasvavat koko ajan akkuteknologian kehityksen myötä. Robottikoptereiden käyttökohteet eivät rajoitu pelkästään video- ja valokuvaukseen. Erilaisten koptereihin asennettavien sensorijärjestelmien avulla voidaan tuottaa tarkkoja kolmiulotteisia malleja suunnittelun, mallintamisen, mittauksen ja visualisoinnin tarpeisiin. Kopteriin asennettavaa lämpökameraa voidaan käyttää pintalämpötilojen mittauksiin erilaisissa kohteissa, sekä etsintä- ja pelastustehtävien apuna.

– Tämä oli hyvä paikka tutustua uuteen teknologiaan oikeassa ympäristössä, ennalta valmisteltujen demojen sijaan. Seuraavaksi täytyy pohtia kuinka kopteria voisi hyödyntää omassa työssä, kertoo KSS Verkko Oy:n rakennuttamispäällikkö Jukka Rämä.

Lähitulevaisuudessa koptereiden käyttö myös fyysiseen vuorovaikutukseen perustuvissa tehtävissä tulee olemaan mahdollista. Konenäön ja oppivien algoritmien avulla robottikopteri voidaan tulevaisuudessa valjastaa yksinkertaisiin työtehtäviin. Hajautetussa energiantuotannossa tämä voi olla paitsi tiedon tuottamista esimerkiksi suurhäiriön tilannetiedon päivittämiseen, myös yksinkertaisia korjaus- tai tarkastustoimenpiteitä, kuten tuulivoimaloiden lapatarkastuksia.

VIP-asiakaspäivään osallistui liki 40 Rejlersin ja Etelä-Savon Energian asiakasta ja yhteistyökumppania.