Rejlersin Smarter 2017 -älyverkkoseminaari

Työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja ja Älyverkko-työryhmän puheenjohtaja Tatu Pahkala alusti aiheesta Kansallinen älyverkkovisio 2025.

- Sähkömarkkinat ovat suurten muutosten kohteena. Vaikka energian tarjonta markkinoilla onkin lisääntynyt, on säätyvän tuotantokapasiteetin määrä samalla vähentynyt, kun perinteistä, pääosin hiileen ja kaasuun perustuvaa tuotantokapasiteettia on suljettu. Tämä on aiheuttanut huolta tehon riittävyydestä huippukulutustunteina. Vähentynyt säätökapasiteetti aiheuttaa ongelmia myös muina aikoina järjestelmän häiriötilanteiden ja hetkittäisen tehotasapainon hallinnassa, Tatu Pahkala toteaa.

- Sähköjärjestelmän joustavuuden lisäämisessä sähkön kulutuskohteet ovat merkittävässä roolissa. Eri toimijoiden rooleissa on kuitenkin epäselvyyksiä, kaikki markkinoiden toimintatavat ja tariffirakenteet eivät välttämättä tue kuluttajien osallistumista ja myös tekniset ratkaisut saattavat rajoittaa osallistumista. Nyt on tärkeää poistaa mahdollisia osallistumisen esteitä, Tatu Pahkala kertoo.

- Suomen älyverkkovisio vuodelle 2025 ohjaa työtä ylätasolla. Siinä asiakas on nostettu keskiöön ja älyverkkoratkaisuiden tulee mahdollistaa asiakkaille erilaiset arvovalinnat liittyen omaan tuotantoon ja mahdollisuus sähkönhankinnan kokonaiskustannusten alentamiseen, hän jatkaa.

Lisäksi seminaarissa käsiteltiin muun muassa energiatoimialan muutoksia ja haasteita, hajautettua energiantuotantoa ja aurinkovoimapuiston konseptointia, sähköautojen latausratkaisuja ja sähkönjakelun toimitusvarmuuden kehittämistä.

Seminaarin tauoilla testattiin AR-laseja, tutustuttiin droneen eli nelikopteriin ja paneuduttiin yhteistyökumppanimme Metrumin sähkönlaatumittareihin ja mittaustiedon analytiikkaan.

Seminaariin osallistui yli 60 Rejlersin asiakasta ja yhteistyökumppania.