Rejlersiltä lisäsilmiä Fingridin sähköasemaprojektien valvontaan

Sähköasemien rakennustöissä ulkopuolinen valvoja on ollut osa normaalia toimintaa jo pitkään. Korialla Rejlers valvoo ensimmäistä kertaa myös sähköaseman asennustöitä.

"Kaipasimme lisäsilmiä omien valvojiemme avuksi", toteaa Fingridin projektipäällikkö Petri Hämäläinen. "Rejlers paikallisena kumppanina tuo läpinäkyvyyttä työmaan tapahtumiin ja auttaa seuraamaan urakan etenemistä."

Kantaverkkoyhtiö Fingridillä on kova investointitahti päällä. Tällä hetkellä Rejlers valvoo Fingridin sähköasemien rakennustyöt Inkoossa ja Nurmijärvellä.

"Sähköasemat on rakennettu 70-luvulla, Fingrid on nähnyt tarpeelliseksi uusia ne", toteaa Rejlersin palvelupäällikkö Niklas Löf.

"Fingrid esisuunnittelee sähköasemat itse ja hoitaa kilpailutuksen. Fingridiltä tulee myös projektipäällikkö ja paikallisvalvoja. Projektipäällikkö toimii usein myös turvallisuuskoordinaattorina, jolloin on parempi jakaa vastuita valvontatehtävistä isommalle porukalle", Löf kertoo.

"Tässä toteutuu kaksi asiaa. Ensimmäinen on tekemisen laatu. Me varmistamme, että sähköasemat rakennetaan Fingridin vaatimusten mukaan. Toinen on työturvallisuus. Tavoitteena on nolla tapaturmaa ja koska työtä tehdään kiivaassa tahdissa, on valvonnan tarve korostunut."

Korialla Rejlers valvoo myös asennustyöt

Korian sähköasemalla Rejlers valvoo asennustöitä. Koriasta tekee erityisen se, että se on Fingridin ensimmäinen toimeksianto Rejlersille ja koko Fingridin historiassa toinen, jossa on ulkopuolinen valvomassa asennustöitä. Niklas Löf kertoo, että Koria on iso projekti.

"Se on yksi Suomen suurimpia sähköasemia."

Fingridin projektipäällikkö Petri Hämäläinen toteaa, että rakennusvalvojia on turut ja torit täynnä, mutta Rejlersin valvojan Aapo Haikalan kaltaisia jeppejä ei niin vaan tahdo löytää.

"Aapo Haikalalla on todella hyvää näkemystä ja omakohtaisia kokemuksia moniin asennusteknisiin yksityiskohtiin."

"Meillä on runsaasti hankkeita samoilla kavereilla käynnissä. Kaipasimme lisäsilmiä omien valvojiemme avuksi ja ylipäätään lisänäkyvyys projektien etenemiseen on eduksi. Lisäksi säännönmukaisesta raportoinnista jää hyvä historiajälki kaikkine valokuvineen, jolloin voidaan tarvittaessa palata myös ajassa hieman taaksepäin", Hämäläinen kertoo.

Rejlersin tekemä valvonta on täysin avointa myös pääurakoitsijalle, jolle jaetaan kaikki valvojan tuottama materiaali ja raportit tukemaan heidän toimintaansa.

"Mistään salamyhkäisyydestä ei ole kyse, eikä se tulisi meidän toimintamallissamme edes kyseeseen. Rejlersiltä tämä neutraali rooli meidän ja pääurakoitsijan kesken on toiminut minusta oikein hyvin", Hämäläinen toteaa.

"Fiilis on, ettei tätä puolta ole vielä osattu täysin hyödyntää", Hämäläinen arvelee.

Rejlersin valvojilla on pitkä tausta alalta

Rejlersin sähköverkkoyksikkö on kasvanut pikku hiljaa. Tällä hetkellä Rejlers tarjoaa sähköverkkoihin liittyviä asiantuntijapalveluita yli 80 sähköalan ammattilaisen voimin 20 paikkakunnalla Suomessa.

"Osaaminen tulee ihmisten kautta. Valvojillamme on pitkät taustat alalta. He ovat toimineet projektipäällikköinä ja hankkineet kokemuksensa tekemisen kautta. Meillä on siten laaja-alainen näkemys alalla, meillä otetaan oppia parhaista käytännöistä ja jaamme niitä asiakkaillemme", Niklas Löf kertoo.

Suomessa on useita satoja sähköasemia. Sähköasemahankkeet kestävät vuodesta kolmeen vuoteen ja ne ovat aina isoja projekteja.

"Ehkä historiassa valvonta on haluttu pitää omissa käsissä, mutta nykyään tulee paineita monesta suunnasta. On investoitava ja tehostettava. Uudenlaisille konsultointi- ja valvontapalveluille on nyt kysyntää ja olemme varautuneet siihen", Löf toteaa.