Rejlers valvoo voimajohtojen siirtoa Olkiluodolla

Kantaverkkoyhtiö Fingrid rakennuttaa Olkiluodolla 400 kilovoltin johtoa itselleen ja Teollisuuden Voimalle. Kyseessä on voimajohtojen siirto nykyiseltä sähköasemalta uudelle. Projektia valvoo Rejlers.

Olkiluoto 1- ja 2 -voimalaitoksia palveleva 70-luvulla rakennettu Olkiluodon sähköasema uusitaan. Uusi asema rakennetaan uuteen paikkaan ja voimajohdot on käännettävä uuteen sähköasemaan. Voimajohtoprojektin HSEQ (health, security, environment, quality) -valvojana toimii Rejlers.

Projektipäällikkö Antti Linna Fingridiltä toteaa, että valvonnan ulkoistaminen kolmannelle osapuolelle on uusi toimintatapa.

"Katsoimme, että hanke on haastava. Yleensähän valvoja on ollut urakoitsijan palkkalistoilla, mutta nyt halusimme pitää valvonnan enemmän omissa käsissä. Halusimme varmistaa turvallisuuden ja laadun pysyvän vaatimusten tasolla. Rejlersillä on aiempaa kokemusta ja pätevyys tähän", Linna sanoo.

Rejlersin Kimmo Ruusujoki (oik.) haastavan voimajohtohankkeen työmaalla.
Kuva: Martin Kristjankroon Siemensiltä ja Rejlersin Kimmo Ruusujoki Olkiluodon haastavan voimajohtohankkeen työmaalla.

Voimalaitos toimii 24/7

Osa siirrettävistä johdoista on Fingridin ja osa Teollisuuden Voiman. Rejlersin palvelupäällikkö Niklas Löf toteaa, että perinteisesti voimajohtotyömailla ei olla totuttu siihen, että valvoja on ulkopuolinen taho ja että valvojalla on aidosti osaamista ja kokemusta työn tekemisestä.

"Toimimme monen yhtiön kanssa ja olemme sitä kautta oppineet ja kehittäneet parhaita toimintamalleja, joten voimme oikeasti auttaa ja toimia kaikkia edistävässä yhteistyössä. Tilaajan, urakoitsijan ja valvojan on tehtävä yhdessä työtä parhaalla mahdollisella tavalla. Se on kaikkien etu."

"Onkin ilahduttavaa nähdä, että tässä projektissa toimitaan hyvässä hengessä kaikkien osapuolten kesken"

Myös Niklas Löf mainitsee Olkiluodon hankkeen haastavaksi.

"Voimalaitos on merkittävä sähköntuottaja Suomessa ja tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon 24/7. Tuotantoa ei voida keskeyttää edes silloin, kun rakennetaan voimajohtoja uusiksi. Se on vain hyväksyttävä, että laitos toimii ja että siellä rakennetaan uusia voimajohtoja käytössä olevien vieressä. Työturvallisuusasiat on oltava täydellisesti hanskassa."

Olkiluodon 400kV voimajohtojen rakennustyöt valmistuvat vuoteen 2019 mennessä. Urakoitsijana toimii Eltel Networks Oy.