Rejlers toteuttamassa Etelä-Savon Energian kaukojäähdytyslaitosta Saimaa Stadiumille

Rejlers osallistui Etelä-Savon Energian (ESE) kaukojäähdytyslaitoksen pilottiprojektiin.

​Rejlers osallistui ESE:n pilottiprojektiin, jossa toteutettiin kaukojäähdytyksen tuotantolaitos sekä jakelu maaliskuussa 2018 käyttöön vihitylle Saimaa Stadiumille Mikkelin Kalevankankaan kaupunginosassa. Projektissa toteutettiin yhteistyössä jäähdytyskonetoimittajan, ESE:n ja muiden toteuttajatahojen kanssa itsenäisesti toimiva konttiin sijoitettu laitosyksikkö, joka huolehtii Saimaa Stadiumin kiinteistön jäähdytystarpeesta.

Tuotantoprosessissa syntyvä hukkalämpöenergia ajetaan suoraan kaupungin kaukolämpöverkkoon, jonka lisäksi laitoksella on valmius hyödyntää viileämpien kelien aikana ns. vapaata jäähdytystä ajamalla hukkalämpöä myös ulkoilmaan tai vastaavasti tukea jäähdytyskoneikkoa esijäähdyttämällä jakeluverkon kiertonestettä. Laitosyksikön suunnittelussa huomioitiin myös jäähdytystehon tarpeen mahdollinen kasvu tulevaisuudessa lisäkoneiden tilavarauksina sekä laitoksen potentiaalinen opetuskäyttö yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa.

Haastava ja tiukan aikataulun projekti vietiin menestyksekkäästi päätökseen ja ESE pääsi aloittamaan kaukojäähdytyksen kaupallisen jakelun aikataulussa.

     – Rejlersin projektiorganisaation ketteryys projektin aikana sekä ensiluokkainen tiedonkulku auttoi selviämään monesta ennakoimattomasta sudenkuopasta, joita tässä ensimmäisessä laatuaan olleessa hankkeessa riitti, toteaa ESE:n kaukolämpöpäällikkö Auli Haapiainen-Liikanen.

Samoilla linjoilla on myös energianeuvontainsinööri ja ESE:n puolelta hankkeen projektipäällikkönä toiminut Arto Kairavuori.

     – Tämän pilottihankkeen yksi pääteema oli paikallisuus, olemme iloisia että samalta paikkakunnalta löytyy korkean tason palveluntarjoaja jonka kanssa tämän monella tavalla haastavan pilottihankkeen läpivieminen oli tuloksekasta mieluisaa, kertoo Kairavuori.

Rejlersin toteutus

Rejlers vastasi projektissa kaukojäähdytyksen jakelulaitoksen prosessi-, laite-, putkisto, rakenne- sekä sähkö- ja automaatiosuunnittelusta jäähdytyskoneikoiden ulkopuolisilta osilta. Rejlers oli aktiivisesti mukana myös tuotantolaitoksen asennuksessa sekä vastasi laitoksen käyttöönotosta.

Projekti työllisti eri vaiheissaan yhteensä noin 10 Rejlersin eri alojen asiantuntijaa Mikkelin, Kotkan, Hämeenlinnan, Lappeenrannan ja Jyväskylän toimistoilta.

 

Etelä-Savon Energia Oy

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) on Mikkelin kaupungin omistama energiakonserni. Konserni on sertifioitu ympäristöystävällisen energian tuotannossa, myynnissä ja jakelussa.