Rejlers Renkomäen lämpökeskuksen perussuunnittelijaksi

Lahti Energia valitsi Rejlersin vastaamaan uuden Renkomäen lämpökeskuksen perussuunnittelusta ja toteutusvaiheen valvonnasta.

Tuleva laitos toimii vara- ja huippulaitoksena. Se on kooltaan noin 25 MW ja käyttää polttoaineena maakaasua. Maakaasu ei sisällä rikkiä, eikä sen poltosta synny hiukkaspäästöjä tai tuhkaa. Suomen ilmastopaneelin tutkimuksen mukaan kaukolämpö onkin kaupungeissa ympäristöystävällisin lämmitysmuoto.

Renkomäen lämpökeskuksen arkkitehtuurissa huomioidaan ratkaisut, joiden avulla rakennus soveltuu ympäristöönsä.

Rejlersin vastaa laitoksen perussuunnittelusta ja projektinhoitopalveluista, projektin aikaisista kyselyaineistoista, hankintojen valvonnasta ja työmaan turvallisuussuunnittelusta, valvonnasta sekä käyttöönoton avustamisesta.

Lisätietoja Jukka Huhtala, puh. 040 707 9373, jukka.huhtala@rejlers.fi

Lahti Energian kaukolämpöverkko kattaa lähes koko Lahden kaupungin, ja kaukolämmitetyissä taloissa asuu noin 90 prosenttia lahtelaisista. Yli 95 % Lahden alueen kaukolämmöstä tuotetaan Kymijärven voimalaitoksilla. Vuonna 2019 valmistuva Kymijärvi III käyttää pelkästään biopolttoaineita.