Rejlers näyttää tien kohti digitaalista tulevaisuutta

Juokseva vesi, lennätin ja rautatie mullistivat aikanaan maailman – tänään toimintatapoja kyseenalaistaa ja muokkaa digitalisaatio.

Digitalisaatio säästää aikaa, rahaa ja tuottaa uusia liiketoimintamalleja. Kaiken mahdollistaa laitteista kerätty sensoritieto, joka yhdistettynä tietojärjestelmiin ja esimerkiksi lisätyn todellisuuden sovellukseen, välittää tietoa oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.

Merkittävin haaste organisaatioille on löytää toiminnastaan ne osa-alueet, joilla digitalisaatiota voidaan parhaiten hyödyntää. Digitaaliset työkalut yhdistävät ihmisiä ja asioita uudella tavalla, mikä rikkoo perinteisiä, turvallisia toimintatapoja. Ongelmaksi voi koitua myös vauhtisokeus: digitalisaatiota tehdään vain digitalisaation vuoksi, jolloin todelliset haasteet ja tavoitteet jäävät taklaamatta.

Tiekartta digitaaliseen tulevaisuuteen
Rejlers auttaa asiakkaitaan rakentamaan tiekartan lähtötilanteesta tavoitetilanteeseen. Kartoittamalla asiakkaan nykytilanteen, löydetään tärkeimmät toiminnan haasteet, jotka voidaan voittaa digitaalisten ratkaisujen avulla.

Askelmerkkimme digitaaliseen tulevaisuuteen:

1. Ymmärrä nykytila
Kartoita yrityksesi ekosysteemi eli alihankkijoiden, toimittajien, huollon, muiden palvelutoimittajien ja asiakkaiden muodostama kokonaisuus. Missä kohtaa toimitusketjua kohdataan eniten haasteita?

2. Tee katsaus toimintaympäristöösi
Tarkastele toimintaympäristöäsi ja markkinaasi. Miten asiakkaidesi haasteet muuttuvat seuraavan 5 vuoden kuluessa? Mihin suuntaan toimialan suurimmat, globaalit yritykset kehittävät toimintaansa?

3. Aseta tavoitetila
Kun hahmotat sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön sekä niiden suurimmat haasteet, pystyt muodostamaan tavoitteita – kuten käyttäjä- tai asiakaskokemuksen parantaminen, huollon ennakointi ja tehostaminen, käyttövarmuuden maksimointi, turvallisuuden kehittäminen.

4. Luo tiekartta
Kun tavoite on asetettu, paloittele tavoite etappeihin. Vältä digi-innostuksen sudenkuopat ja arvioi teknologian rooli kehitystyössä realistisesti.

5. Mittaa edistystäsi
Välietappien myötä voit asettaa työlle mittarit. Milloin tavoite on saavutettu riittävällä tasolla? Onko toimia, jotka vaaditaan seuraavaan vaiheeseen, valmisteltu riittävästi?

Aloita digitaalinen tulevaisuus täältä! »

Rejlers näyttää digitaalisen tulevaisuuden suunnan
Rejlersin vahvuutena on digitaalisten ratkaisujen ohella vankka prosessi- ja toimialaosaaminen rakennus-, infra-, telecom- ja energia-alalta. Olemme asiakkaidemme teknologia-riippumaton kumppani. Digitaalisten palveluidemme piirissä on jo yli 1 000 000 loppukäyttäjää. Omat datakeskuksemme ja 24/7-valvomot Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa takaavat palveluiden tuen ja jatkuvan käytettävyyden.

Lue lisää Rejlers Accelerated –tuoteperheestä »
Asiantuntijamme vastaa: 5 kysymystä digitalisaatiosta »