Rejlers auttaa kaupungit älykkääksi

Älykkäässä kaupungissa luodaan sujuvampaa kaupunkielämää kerätyn tiedon ja luotettavien tietoverkkojen avulla.

Tavoite on varmistaa palveluiden toimivuus, resurssien viisas käyttö sekä asukkaiden viihtyvyys ja osallisuus. - Älykäs kaupunki on käsitteenä laaja, mutta keskeistä on digitalisaation hyödyntäminen, toteaa Rejlersin palvelupäällikkö Lasse Kankainen.

Rejlersin työn jälki näkyy jo nyt laajan toimialaosaamisen myötä useimmissa suomalaisissa kaupungeissa teollisuuden, rakentamisen, energian ja infran toimialoilla.

- Yhdistämme digitaaliset ratkaisut perinteiseen toimialaosaamiseemme. Digitaaliset ratkaisumme sisältävät tiedonkeruun, raportoinnin ja datan analysoinnin eri tietojärjestelmistä. Ratkaisuissa tärkeimpänä osana on tietoverkkojen luotettavan toiminnan ja laadun hallinta, Lasse Kankainen kertoo.

- Connectivity on avainsanana, eli kuinka yhteydet eri tietojärjestelmistä toteutetaan luotettavasti ja turvallisesti. Meillä on vahva osaaminen langattomien ja kiinteiden yhteyksien suunnittelussa, auditoinnissa ja laadun varmistamisessa kuin myös vaativissa laitetilapalveluissa. Voimme myös tutkia tietoverkkojen kapasiteettia ja toimintavarmuutta.

Kankaisen mukaan juuri eri toimialojen ymmärryksellä ja yhteistyöllä Rejlers pystyy tukemaan erilaisia perinteisen IT:n vastuulla olevia ratkaisuja toimialariippumattomasti.

Rejlers hyödyntää olemassa olevia ratkaisuja ja ketterää pilotointia raskaiden ikuisuushankkeiden sijaan, kertoo palvelupäällikkö Lasse Kankainen.

Uusia mahdollisuuksia, uusia vaatimuksia

Älykkään kaupungin sujuvuus tuo infralle aivan uusia toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia.

- Älykaupunki vaatii verkkoyhteyksiltä ehdotonta toimintavarmuutta ja riittävää mitoitusta. Tiedon reaaliaikainen saavutettavuus tulee myös olemaan osa arkea ja kasvattaa yhteyksien laatuvaatimuksia.

- Tietoa hyödynnetään niin energian tuotannossa ja -käytössä, jätehuollossa, liikennejärjestelmissä, katuvalaistuksessa ja monessa muussa.

Jokaisesta kaupungin osasesta kerättyä tietoa voidaan hyödyntää myös aivan uusien palveluiden ja liiketoimintamallien luomisessa.

- Tulevaisuuden älykkäissä kaupungissa ja rakennuksissa tulemme näkemään useita uusia liiketoimintamalleja esimerkiksi terveydenhoidossa, liikenteessä ja energiassa. Sähköautojen ja aurinkovoiman lisääntyminen tuo uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita esimerkiksi energiatasapainon hallintaan.  

- Tieto- ja cyber-turvaan tullaan myös jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomioita, sillä häiriöttömyys näilläkin osa-alueilla on elinehto kokonaisuuden kannalta, Kankainen toteaa.

Yhteistyön keskiössä

Kaupunkiympäristössä eri hankkeissa yhteistyön tekijöitä voi olla jopa useita kymmeniä. Lasse Kankainen tietää, että infran kustannustehokas rakentaminen edellyttää toteuttajilta sujuvaa yhteistyötä. Projektien johtaminen, rakentamisen valvonta, turvallisuuden hallinta, yhteisrakentaminen ja sidosryhmäyhteistyön koordinointi ovat Rejlersin ydinosaamista.

- Meillä on osaamista yli toimialojen ja pitkä kokemus esimerkiksi yhteisrakentamisesta. Voimme olla mukana samanaikaisesti eri osapuolien rakennushankkeissa riippumattomana toimijana.

- Huippuosaamista meillä on myös energia-alalla. Autamme laajasti ja monella tapaa asiakkaitamme energian käyttöön ja kulutuksiin liittyvissä asioissa.

Uudistunut sähkömarkkinalaki on velvoittanut verkkoyhtiöt laajoihin investointeihin sähkön jakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi.

- Erityyppiset energian tuotantomuodot ja kysynnän jouston yhdistelmät ovat tulevaisuudessa keskeisessä asemassa, kun puhutaan älykkäästä kaupungista, Kankainen toteaa.

Kurkistus tulevaisuuteen

Digitaalisten työkalujen mahdollisuuksia käytetään myös tulevaisuuden kokemiseen.

- Uusia menetelmiä käytetään jo esimerkiksi kaupunkien maankäytön ja rakennusten suunnittelussa. Lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) mallinnuksilla havainnollistetaan suunnitelmia.

Tuloksena mallinnetussa ympäristössä voi liikkua vapaasti selaimella tai VR-lasien läpi, jolloin tila muuttuu eläväksi kokonaisuudeksi.

- Uusien alueiden kaavoituksessa on kyse kunnan elinvoiman kasvattamisesta ja visiosta siitä, millaiseksi alue kehittyy. Tavoitteena on synnyttää keskustelua, jotta voidaan paremmin täyttää kaikkien odotukset ja tehdä lopputulosta yhteistyössä päättäjien, virkamiesten, yrityksien ja tulevien asukkaiden kanssa.

- Haluamme edesauttaa kehitystä, jossa kerättävää tietoa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti sujuvoittamaan arkea ja yhteiskunnan eri toimintoja.

Rejlers vauhditti Eurajoen kaavoitusta animaation avulla. Tavoitteena on herättää keskustelua ja kommunikoida alueen visiosta kuntalaisille.

Apua jo tähän päivään

Älykästä kaupunkia tulee rakentaa digitaalisen strategian pohjalta pala palalta. Älykkään kaupungin vaatimukset ja riippuvuudet pitää tunnistaa ja huomioida jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Ja vaikka puhutaan tulevaisuudesta, Kankainen korostaa, että Rejlers auttaa asiakkaitaan heti, nykytilanteessa – tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

- Hyödynnämme olemassa olevia ratkaisuja ja ketterää pilotointia raskaiden ikuisuushankkeiden sijaan. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme ja eri toimialojen kesken. Selvitämme tarpeet ja ongelmakohdat ja niiden mukaan kehitämme uusia työkaluja ja ratkaisuja.

- Hyödynnämme jo olemassa olevia alustaratkaisuja, suunnittelutyökaluja tai simulointityökaluja. Kehitämme ja tehostamme asiakkaidemme jo olemassa olevia prosesseja ja resursseja.

Kankainen näkee, että Rejlersillä on annettavaa myös maakuntauudistuksessa.

- Uudistus yhdistää paikallisesti erilaisia organisaatioita. Tarvitaan yhteistyötä, monialaista näkökulmaa ja tulevaisuuden tarpeiden tunnistamista.

- Me tarjoamme apua tähän päivään ja näkemystä siihen, kuinka tulevaisuus rakentuu ympärillemme, Kankainen ynnää.