Rakennusten rooli muuttuu energiamarkkinoilla

Kiinteistöistä tulee tärkeitä säätövoiman ja jouston tuottajia, kertoi Rejlersin liiketoimintajohtaja Kalle Hammar VTT:n Säätövoimaa tulevaisuuden sähkömarkkinoille -seminaarissa 18.4.2018.

– Suomessa on 570 000 sähkölämmitteistä rakennusta. Se tarkoittaa, että rakennuksilla on merkittävä vaikutus yhteiskunnan energiankulutuksen kokonaislaskuun ja myös päästöihin. Rakennuksista löytyy paljon potentiaalia sekä säästöihin että ympäristön kannalta edullisiin ratkaisuihin, Kalle Hammar sanoo.

VTT:n mukaan sähkömarkkinan ja säätövoimamarkkinan digitalisaatio on tehtävä hallitusti ja yhteisesti sovituilla pelisäännöillä investointi-intensiivisessä ja kriittisessä sähkön tuotannossa ja jakelussa. VTT ehdottaa ratkaisuksi neljää toimenpidettä, joilla varmistaa Suomen omavaraisuutta sähkömarkkinoilla ja taata yhteiskunnan häiriötön sähkönjakelu ja toiminta eri tilanteissa.

VTT:n mukaan pitäisi ensinnäkin panostaa kysyntäjoustoon, jotta markkinoille saadaan lisää tarjontaa säätövoimasta. Rakennusmassassa piilevä säätöpotentiaali tulisi tuoda markkinoille esineiden internetin eli IoT-teknologian avulla. Sähkön kulutuksen ja tuotannon säätelyn pitää lisäksi olla tulevaisuudessa internetpohjaista ja kilpailulle avointa. Neljänneksi säätövoimalle tulee luoda markkinapaikka, josta voidaan ostaa joustoa tehotasapainon ja sähköverkkojen luotettavan toiminnan varmistamiseksi.

Rejlers on osallistunut VIRPA-hankekokonaisuuteen, jonka tuloksena syntyneeseen julkaisuun tulevaisuuden säätövoimasta sähkömarkkinoille VTT:n suositukset kuuluvat.

Lähde:  VTT:n tiedote

White paper