Pori Bay - ideasuunnitelma

Rejlers Finland Oy osallistui Porin satamien, Tahkoluodon ja Mäntyluodon sekä niiden yritysympäristön kehittämisen ideakilpailuun.

Pienimuotoisen kilpailun tavoitteet oli väljästi muotoiltu. Ideasuunnitelmaa laatimaan koottiin Rejlersin eri alojen asiatuntijoista tiimi, joka lähti työstämään ehdotusta todellisena haasteena. Nähtiin nopeasti, ettei mikään pieni riitä. Tarvitaan iso teema ja uusi tekemisen tapa, joka yhdistää monenlaisia asioita ja ihmisiä. Rohkenimme esittää porilaisille pelin ja ison kokoavan teeman avulla tulevaisuuden  yritysympäristön. 

Ryhdyimme ideoimaan uudenlaista konseptia alueella toimivien aktiivisten yritysten tueksi ja ratkaisevien vetovoimatekijöiden löytämiseksi. Lähtökohdaksi analysoitiin nykytilanne, joka hukkaa resursseja ja potentiaalia. Ymmärrettiin, että yritysympäristön korjaamiseen tarvitaan laaja sitoutuminen yhdessä priorisoituihin päämääriin.

Tiimi päätyi laaja-alaisen ja tarvittavan ison harppauksen ohjeistamiseen. Visuaalispainotteiseen esitykseen laadittiin lukuohje. Työ sai nimekseen PORI BAY (jokisuiston lahden vanha karttanimi on Porin lahti). Pori Bay – ISO TEEMA yhdistää pienempiä teemoja lahden ympärillä kasvaen kolmeksi aluetasoksi. Ideana ensimmäisenä vaiheena oli työstää Mäntyluodon sataman ja sen ympäristön toimenpide-ehdotukset rinnan ison kokonaisuuden kanssa.

Rejlers valmisteli ehdotusta tausta-ajatuksena hyödyntää yritysympäristön kehittämiseen laadittua pelikonseptia myös muissa tulevissa hankkeissa. Eheyden ja luottamuksen (integriteetin) säilyttäminen on vaativa tehtävä kaikissa hankkeissa. Pieni poikkeama ja hallitsemattomuus ratkaisevassa paikassa voi viedä luottamuksen ja tulla hyvinkin kalliiksi. Iso päämäärä saattaa kadota sooloilussa ja siiloutuneen rakenteen osaoptimoinnin tuloksena.

Rejlers jatkaa aineiston työstämistä konseptiksi, jota hyödynnämme tulevaisuuden suunnittelukohteissa. Pelikonseptin avulla luodaan uusia näkökulmia ja tunnettavuutta yritysympäristöihin. Ilmiö syntyy, kun yritykset lähtevät levittämään konseptia uudenlaisella teknologialla kokonaisuuksia halliten. Luotu konsepti kuvaa millainen peli on, kuinka sitä pelataan ja mitä sen avulla saavutetaan.

Haluamme kertoa PORI BAYn kautta uudesta tekemisen tavasta ja ilmiön luomisesta.

Listätietoja kilpailusta:

Kutsukilpailu Smart Site Rejlers Finland Oy

Smart Game Lukuohje Rejlers Finland Oy