Mitä järkeä muuttaa mökki kodiksi?

Haluaako kuntanne käyttää MRL:n (129 a §) uudistuksen tuomaa mahdollisuutta ja sopiiko se kuntanne tarpeisiin ja kehityskuviin?

Selvitämme mitä kunnan loma-asuntorakennuksia/alueita käyttö-tarkoituksen muuttaminen kunnan määrittämien edellytysten perusteella koskisi, mitä vaikutuksia syntyy ja miten niitä voidaan hallita.

Rejlersillä on tarjolla paikkatietoon ja vaikutusarvioihin pohjautuvaa selvitysosaamista. Loma-asuntojen muuttamisella vakituisiksi asunnoiksi on vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, palvelutarpeisiin, verotuloihin sekä ympäristö- ja muita vaikutuksia. Vaikutusten hahmottaminen etukäteen on tärkeää, jotta prosessia voidaan hallita. Huolellisen selvityksen pohjalta kunta voi tehdä omat linjauksensa rakennusjärjestykseen ja kuntastrategiaan.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!