Liidokit lentoon – pilottihankkeessa testataan miehittämättömiä ilma-aluksia sähköverkon vikojen etsimisessä ja linjojen tarkastuksessa

Järvi-Suomen Energian ja Rejlers Finlandin pilottihankkeessa tutkitaan, kuinka dronet voivat tukea sähköverkkoyhtiön toimintaa häiriötilanteissa ja linjatarkastuksissa.

Pilottihankeessa selvitetään mahdollisuuksia käyttää droneja ja liidokkeja kustannustehokkaasti sähkönjakeluyhtiön tehtävissä. Pidemmän kantaman liidokkien toivotaan olevan apu sähkökatkojen aiheuttajien paikantamiseen häiriötilanteessa. Multikoptereita on tarkoitus käyttää yksittäisiin linjatarkastuksiin korvaamaan miehitettyjä helikopterilentoja. 

Pilotissa kerätään palautetta ohjelmiston toimivuudesta ja tarpeista jatkokehitykseen.

"Teknologia tähän on jo olemassa. Nyt selvitetään, miten sitä voi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla sähkönjakeluyhtiön toiminnoissa", sanoo Rejlersin palvelupäällikkö Lasse Kankainen.

Testilennoilta saadaan tärkeitä tienviittoja kehitystyöhön 

Mikkelin lentokentällä ja Järvi-Suomen Energian verkostolinjojen läheisyydessä toteutettiin lentopäivä, jossa tarkasteltiin dronejen käyttöä tositoimissa.

"Haluamme tutkia ja kokeilla kentällä yhdessä asiakkaan kanssa, jotta näemme kehityskohteet tulevaisuudelle", kertoo Kankainen.

Simuloidussa tilanteessa liidokilla paikannettiin verkon vikaa ilmateitse. Järvi-Suomen Energian jakeluverkkoalueella on paljon saaristossa kulkevaa linjaa, jossa liidokkien ilmakuva voisi nopeuttaa vikojen paikannusta ja korjausta huomattavasti.

"Pilottihankkeen tavoitteena on, että tulevaisuudessa sähköverkon tarkastuksia voitaisiin tehdä tehokkaammin ja turvallisemmin. Vaikka maakaapeloimme paljon, on meillä silti edelleen yli 21 000 kilometriä ilmajohtoa, jota tarkastetaan myös ilmasta käsin", sanoo Järvi-Suomen Energian käyttöinsinööri Pekka Laukkarinen.

Vuosittaisia ilmajohtojen linjatarkastuksia tekee oma henkilöstö helikopterista käsin, mikä on aina turvallisuusriski. Toimintamallien kehittäminen voi tuoda myös merkittäviä säästöjä verkkoyhtiölle.

Pidemmän kantaman liidokkien toivotaan olevan apu sähkökatkojen aiheuttajien paikantamiseen häiriötilanteessa. Kuvassa vasemmalta Järvi-Suomen Energian käyttöinsinööri Tomi Öster sekä Rejlersin Lasse Kankainen.

Konenäkö tutkii ja analysoi aineistoa ihmissilmää nopeammin

Ilma-alusten tiedonkeruun mahdollistaa järjestelmä, joka välittää lähes reaaliaikaista kuvaa ilmasta maan tasalle mobiiliverkon kautta. Kuvan analysointiin hyödynnetään yhteistyökumppaneiden kanssa kehitettäviä konenäön sovelluksia, jotka voivat tulevaisuudessa paikallistaa ja analysoida vikoja ilman välikäsiä. 

Konenäkö poimii kuva-aineistosta eri vikatyypit ja luo prioriteettilistan vikojen korjauksen järjestykselle. Tavoitteena on saavuttaa tilannekuva nopeasti ja siten sujuvoittaa häiriötilanteen purkamista. 

Yhteystiedot:

Lasse Kankainen
palvelupäällikkö, Rejlers Finland Oy
040 739 1690
lasse.kankainen@rejlers.fi

Pekka Laukkarinen
käyttöinsinööri, Järvi-Suomen Energia
pekka.laukkarinen@sssoy.fi