3D-animaation avulla vuorovaikutteisempaan suunnitteluun

Eurajoen kunnassa Luvian Rannanvainion asemakaavoituksen luonnosvaiheessa on lähdetty testaamaan, kuinka 3D-animaatio sopii vuorovaikutukseen.

Kokeilun ideana on mielenkiinnon herättäminen Rannanvainion alueen ja Luvian keskustaajaman kehittämistä kohtaan. 

Animaatio tulevasta asuinalueesta toimii virtuaalisena ympäristökokemuksena osallisille. Asukkaat ja kaavalausuntojen antajat voivat animaation avulla hahmottaa, minkälaisia vaikutuksia suunnitelmalla tulee olemaan mm. rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Animaation toivotaan saavan liikkeelle niin ikään alueen potentiaalisia rakennuttajia, koska uusien alueiden kaavoituksessa on kyse myös kunnan elinvoiman kasvattamisesta.

Rannanvainion asemakaavan muutos ja laajennus

Animaatio toimii visiona tulevasta

Rannanvainion alueesta on julkaistu asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisen yhteydessä video, joka kuvaa millainen alueesta voisi tulla yhden kaavaluonnosvaiheen ratkaisun perusteella. Kaavakartta ja sen asemakaavamerkinnät ja -määräykset avautuvat osallisille helpommin, kun ne muuttuvat eläväksi kuvaksi. 

Eurajoen kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi korostaa, että tavoitteena on synnyttää keskustelua, jotta voidaan paremmin täyttää kaikkien odotukset ja tehdä lopputulosta yhteistyössä päättäjien, virkamiesten, yrityksien ja tulevien asukkaiden kanssa.  Rejlersin tekemä animaatio nostaa keskusteluun erilaisia käyttötarkoituksia alueelle – halutaanko sinne esimerkiksi esiintymislava tai puistoalue.

"Tämän odotetaan lisäksi oikea-aikaistavan tonttikauppaa, kun alueen luonne ja mahdollisuudet tulevat animaatiosta ymmärrettävämmin esille", kertoo Eurajoen kunnan kehitysjohtaja Johanna Huhtala.

Paremman vuorovaikutuksen avulla pyritään laadukkaaseen kaavaan ja elinympäristöön maankäytönsuunnittelun oikeassa vaiheessa.

Rejlers Finland Oy:n tekemä materiaali sopii eri sidosryhmien tarpeisiin. Animaatio toimii apuna arkkitehtisuunnittelussa ja alueen toimintojen kehittämisessä. Lisäksi animaatiota voidaan hyödyntää myynnissä, markkinoinnissa ja viestinässä. 

Uusi teknologia luo uusia mahdollisuuksia kunnille ja yrityksille

3D-animaation ohella vuorovaikutuksessa voidaan hyödyntää myös muuta virtuaalitekniikkaa. Digitaaliset työkalut, kuten lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) palvelut avaavat uusia mahdollisuuksia osapuolten välisen ymmärryksen ja dialogin synnyttämiseksi.  

Projektipäällikkö Jaakko Larvanto Rejlersiltä nostaa esille mm. Google Street View -tyyppisen esitystavan kaava-alueesta.

"Kokeiluissa voidaan edetä pidemmällekin, sanoo Jaakko Larvanto.  Oman käyttöliittymän ja kameran avulla on mahdollista tehdä samankaltainen toteutus, johon voi linkittää tarpeellisia tietoja, vaikkapa animaation tai kunnan lomakkeita tai nettisivuja. Tämä mahdollistaa kaavamaastoon tutustumisen 360-kuvien avulla niin, ettei tarvitse tulla paikan päälle", Rejlersin Larvanto toteaa.

Lisätietoja Rannanvainion kaavahankkeesta ja toteutuksesta:

Vesa Lakaniemi, kunnanjohtaja,  Eurajoen kunta
044 431 2692
vesa.lakaniemi@eurajoki.fi

Johanna Huhtala, kehitysjohtaja, Eurajoen kunta 
044 312 4367 
johanna.huhtala@eurajoki.fi

Kaija Maunula, arkkitehti, SAFA YKS 524, Rejlers Finland Oy
Kaavan laatija
040 801 1884
kaija.maunula@rejlers.fi

Jaakko Larvanto, DI, Projektipäällikkö, Rejlers Finland  Oy
Teknologiat ja niiden mahdollisuudet
040 5670678
jaakko.larvanto@rejlers.fi