Ekoenergia strategiasta käytännön ohjeiksi – Case Lappeenranta

Tulevaisuuden kaupungit yhdistävät uusiutuvat energialähteet, hajautetun tuotannon ja älykkäät energian käyttö- ja hallintamenetelmät.

Jo nyt kiinteistön hallinnoijat pystyvät esimerkiksi seuraamaan kiinteistön tuottaman aurinkoenergian määrää ja saatuja säästöjä reaaliaikaisesti sekä tunnistamaan energiasyöppöjä sensoreiden tuottaman tiedon avulla. Uuden teknologian ja uusiutuvan energian yhdistelmällä vähentää päästöjä ja kulutusta merkittävästi.

Etelä-Karjalan johtotähti Lappeenranta on ottanut selkeän suunnan kohti uutta, tavoitteenaan 80 % vähennys kasvihuonepäästöissä vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2050 tavoite on täysin hiilineutraali kaupunki. Miten kunnianhimoinen tavoite saavutetaan? Rejlers auttoi Lappeenrannan kaupunkia valmistautumaan kestävään tulevaisuuteen laatimalla uusiutuvan energian investointi- ja toimenpideoppaan.

Investointiopas selvittää aurinko- ja tuulivoiman sekä maalämmön käyttötapoja ja alueen parhaimmat sijainnit kunkin energiamuodon hyödyntämiseksi. Opas selventää myös investointitukien ja rahoitusmallien prosesseja ja käytäntöjä, muodostaen selkeän kokonaisuuden investointien toteuttamisen tueksi.

Vuonna 2017 laadittu toimenpideopas listaa konkreettisia toimenpiteitä päästöjen pienentämiseen Etelä-Karjalassa. Näille on arvioitu numeroina vaadittava investointi, energiantuotannon määrä ja päästöjen vähentyminen. Oppaaseen on laadittu prioriteettilista toimenpide-ehdotuksista, joista saadaan paras hyöty resursseihin nähden.

Rejlers tarjoaa kestäviä, digitaalisia ratkaisuja kaupunkeihin ja rakentamiseen. Osaamistamme ovat muun muassa älykäs energianhallinta, uusiutuvan energian selvitykset sekä investoinnit ja kehittäminen.

Lue lisää energiatehokkuuspalveluistamme täällä »