Digitalisaatio käytäntöön oikean teknologian ja muutosjohtamisen avulla

Rejlersin toimitusjohtaja Seppo Sorri ja liiketoimintajohtaja Antti Lilleberg avaavat Kauppalehden liitteessä, kuinka digitalisaation murroksessa muuttuvat asiakastarpeet ja liiketoimintamallit viedään käytäntöön.

Tärkeimpiä avaimia ovat tavoitteiden kirkastus, henkilöstön sitouttaminen ja nopeiden pilottien hyödyntäminen, pitäen asiakaskokemuksen kehittämisen keskiössä. ”Asiakasyrityksen valmiusaste määrittelee startin. Jos yrityksellä ei ole selkeää visiota digitalisaation hyödyntämiseen, aloitamme sen kirkastamisesta”, kertoo Sorri. Yrityskohtaiset tavoitteet ja askelmerkit niihin pääsemiseksi selvennetään Accelerated Roadmap –palvelulla toteutetulla tiekartalla. ”Tärkeätä on oikea suunta ja nopea oppiminen, siksi suosittelemme, että tiekarttaa lähdetään toteuttamaan nopeilla piloteilla”, jatkaa Lilleberg.

Pilotit mahdollistavat digitaalisten ratkaisujen kevyen käyttöönoton, jolloin niiden tuomat edut voidaan todistaa nopeasti. Ratkaisuja voidaan laajentaa asteittain ja täydentää esimerkiksi AR-ratkaisuilla. ”Esimerkkinä ketterästä pilotoinnista toimii vaikkapa Fortumin kanssa toteuttamamme projekti, joka toi koneiden ja laitteiden tuottaman, reaaliaikaisen sensoritiedon käyttäjien saataville lisätyn todellisuuden sovelluksena käyttöön ja kunnossapitoon.”

Digitaalinen tulevaisuus syntyy organisaation sitoutumisesta visioon
Ratkaisujen käyttöönotossa hyvällä, systemaattisella viestinnällä ja konkreettisilla teoilla saadaan koko organisaatio muutoksen taakse. Tärkeää on myös rohkeus visioida digitaalista tulevaisuutta.

Teknologian tuomat kehitysmahdollisuudet ovat valtavat, jolloin oikeiden valintojen merkitys korostuu entisestään. Muutosjohtamisen ja liiketoiminnan strategisen kehittämisen vauhdittamiseksi Rejlers ja konsulttiyritys Innoman Oy ovat yhdistäneet teknologia-, innovaatio- ja muutosjohtamisen osaamisensa palveluksi, joka auttaa asiakkaita hyödyntämään digitalisaation murroksen kokonaisvaltaisesti. Palvelun lopputuloksena on aidosti tiedolla johdettu organisaatio, joka pystyy ketterästi vastaamaan muutoksiin, pitäen asiakkaiden ja käyttäjien saamat hyödyt ja kokemuksen keskiössä.

Lue koko artikkeli »
Lue viiden asiantuntijan näkemys digitalisaatiosta »

Katso, miltä näyttää digitaalisten työkalujen vauhdittama tulevaisuus!