Aurinko paistaa Imatralla

Imatran Seudun Sähkön toimistolle aurinkovoimala.

Imatran Seudun Sähkö Oy käynnisti vuonna 2016 aurinkovoimalahankkeen, jonka tavoite on hankkia kokemusta aurinkovoiman tuotantomääristä,  laitteiston teknillisistä ominaisuuksista ja aurinkovoimaprojektin toteuttamisesta.

Rejlers selvitti aurinkovoimalan rakentamista Imatran Seudun Sähkö Oy:n kahteen kiinteistöön. Selvitys perustui kohteiden katselmointiin, kulutustietoihin ja energiakatselmukseen.

Kiinteistöt todettiin hyviksi kohteiksi aurinkovoimalalle, koska tuotantopotentiaali saadaan hyödynnettyä paikalliseen kulutukseen ja koska sähkönkulutuksen arkipäivien tuntitehoprofiili noudattaa hyvin aurinkovoimalan tuottokäyrää.

Mitoitus- ja tuottolaskelma tehtiin simulointiohjelmalla huomioiden paneelien todelliset mitat ja käytettävissä olevan tilan mitat sekä voimalan suunta aurinkoon nähden. Tilaukseen sisältyivät myös hankintakyselydokumentit ja tarjousvertailut.

Imatran Seudun Sähkön toimitalon  katolle asennettiin yhteensä 50 aurinkopaneelia. Voimalan teho on 13,25 kW, ja sen vuotuinen tuotantomäärä tulee olemaan noin 10 700 kWh. Tehokkainta tuotanto on vuoden valoisalla jaksolla, mutta nykyteknologialla talvellakin saadaan vähän tuotantoa. Vuosituotanto pystytään hyvin käyttämään kyseissä olevien kiinteistöjen omaan kulutukseen.

Aurinkovoimalaan on yrityksellä mahdollista saada investointitukea 25 % kokonaisinvestoinnista. Aurinkovoimalan käyttökustannukset ovat tyypillisesti vähäisiä, koska paneelit eivät tarvitse juurikaan huoltoa.

Sekä Rejlers että Imatran Seudun Sähkö Oy kuuluvat GES-verkostoon. Hanke tukee omalta osaltaan maakunnallisia tavoitteita hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi.

Imatran Seudun Sähkö Oy on perustettu vuonna 1928. Se on paikallinen, keskisuuri sähköyhtiö, jonka pääasiallinen omistus on yksityisillä henkilöillä sekä yrityksillä. Imatran Seudun Sähkö Oy:n pääliiketoiminta-alue on energiapalvelut eli sähkön hankinta ja myynti. Imatran Seudun Sähkö Oy:n konsernin muodostavat emoyhtiö Imatran Seudun Sähkö Oy, tytäryhtiöt Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, Imatra FNW Oy, Imatran Energia Oy sekä Kaakon Energia Oy. Lisäksi konserniin kuuluu omistusyhteysyritys Suomen Voimatieto Oy.