Rejlers mukaan Green Energy Showroom -verkostoon Lappeenrannassa

Green Energy Showroom (GES) on yritysten aloitteesta vuonna 2012 perustettu verkosto, johon kuuluu n. 30 edelläkävijäyritystä. Verkosto vaikuttaa aktiivisesti ”Green Lappeenrannan” kehittymiseen.

GES:n tavoite on tuoda yritysten näkökulma mukaan kaupungin ympäristötavoitteisiin ja niiden toteutukseen. Se verkottaa käytännön tasolla yrityksiä, tutkimusosaamista ja kaupungin investointeja valmistelevia virkamiehiä yhteistyöhön. Tavoitteena on löytää ja ottaa käyttöön ympäristön hyvinvointia edistäviä edelläkävijäratkaisuja.

Rejlersille on tärkeää toimia paikallisen yhteisön aktiivisena jäsenenä ja osallistua paremman yhteiskunnan rakentamiseen.

- Haluamme edistää ympäristön suojelua, päästöjen vähentämistä ja uusiutuvan energian käyttöä. Siksi GES-verkosto on meille luonteva yhteistyömuoto, sanoo Rejlersin Lappeenrannan toimiston vetäjä Juha Tuominen.

Green Energy Showroom -verkostoon on perusteilla myös teollisuus- ja kiinteistötoimijoille suunnattu ryhmä, johon Rejlersillä on tarjota tavoitteiden saavuttamista tukevia työkaluja. Kiinnostusta on etenkin Rejlersin eManager palveluita kohtaan. eManager auttaa organisaatioita energia-, ympäristö- ja työturvallisuusasioiden johtamisessa.