Uusi energiatehokkuuslaki edellyttää suuryrityksiltä toimenpiteitä kuluvan vuoden aikana

Suuryritysten on tehtävä joulukuuhun mennessä yrityksen lakisääteinen energiakatselmus tai osoitettava oikeutensa vapautua siitä. Olemme koonneet alle lain avainkohdat.

Laki velvoittaa suuren yrityksen:

Tekemään ensimmäisen yrityksen energiakatselmuksen 5.12.2015 mennessä. Yrityksen energiakatselmus sisältää katsauksen yrityksen energiakäyttöön ja tehostamismahdollisuuksien tunnistamisen. Siihen tulee aina liittää kohdekatselmus tai – katselmuksia, jotka edustavat vähintään 10 % yrityksen energiankäytöstä. Nyt tehtävään yrityksen energiakatselmukseen voidaan hyödyntää kohdekatselmuksina myös aiemmin tehtyjä Motiva -mallin energiakatselmuksia, jos ne ovat enintään neljä vuotta vanhoja. Yrityskatselmus on jatkossa uusittava neljän vuoden välein.

Yrityskatselmuksessa tunnistetaan yrityksen energiansäästön mahdollisuudet ja laaditaan yrityksen energiankäyttöprofiili. Kohdekatselmukset puolestaan ovat työkalu konkreettisten säästömahdollisuuksien tunnistamiseen. Niitä tehdään merkittävistä energiankäyttökohteista tai oletetuista suuren säästöpotentiaalin kohteista.

Yritys on suuri, kun:

Se työllistää suoraan tai omistamiensa tytäryhtiöiden kautta yli 250 työntekijää tai sen liikevaihto on yli 50 MEU ja taseen loppusumma yli 43 MEU.

Vapautuminen yrityskatselmusvelvoitteesta:

Lakisääteisestä yrityksen energiakatselmuksesta voi vapautua, mikäli suurella yrityksellä on 5.12.2015 osoittaa olevan:

  • Sertifioitu ISO 50001 -energiahallintajärjestelmä
  • Sertifioitu ISO 140001 -ympäristöjärjestelmä ja Motivan energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+
  • Yritys on mukana nykyisessä energiatehokkuussopimusjärjestelmässä ja sen käytössä on energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+
     

Lisätietoa ja toteutusapua:

Saat kaikissa vaihtoehdoissa apua energia-asiantuntijoiltamme.

Ota yhteyttä! Voimme tarvittaessa järjestää maksuttoman workshopin oikean toimintamallin valitsemiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseksi.