Rejlers mukana Turun yliopistollisen keskussairaalan laajennuksessa

Rejlers on saanut tehtäväksen Turun yliopistollisen keskussairaalan uuden sairaalan T3:n sähkösuunnittelun.

Sopimus kattaa sähkö-, valaistus-, tele- ja turvallisuussuunnittelun.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän uuden sairaalan alue kattaa yhteensä noin 54 000 m2 ja sähkösuunnittelun työmäärä on noin 20 000 tuntia.

T3-uudisrakennukseen sijoittuvat lasten ja nuorten sairauksien hoito, naistentautien ja synnytysten hoito sekä korva-, nenä- ja kurkkusairauksien sekä suu- ja leukasairauksien hoito. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terveellinen sairaalaympäristö sekä potilaille ja että henkilökunnalle.

- Projekti on Suomen suurimpia ja moderneimpia sairaalaprojekteja. Johtava asiantuntemus Turun alueella ja pitkä kokemus sairaalahankkeissa olivat  merkittäviä  valintakriteereitä,  toimialajohtaja Timo Tenninen kertoo.

Uudisrakennus nousee T-sairaalan yhteyteen rata- ja tiealueen päälle rakennettavalle betonikannelle.