Scandem ja Rejlers aloittavat energia-alalla käänteentekevän yhteistyön Suomessa. S-Voima heti asiakkaaksi.

Varsinkin matalassa taloussuhdanteessa säästöjen saavuttaminen on yrityksille tärkeää. Energia on yksi konkreettisimmista asioista, jossa säästöjä voi ja kannattaa hakea. Uusi yhteistyökonsepti tuo Scandemin ja Rejlers Energiapalveluiden asiakkaille entistä enemmän mahdollisuuksia säästöjen saavuttamiseen.

Yritysten yhteinen energiahallinnan palveluvalikoima on Suomen laajin. Rejlersillä on hyväksi todettua erityisosaamista mittaustiedon hallinnasta ja energiatehokkuudesta ja Scandemilla sähkökaupankäynnistä.

Scandemin ja Rejlersin rooli pohjoismaisilla energiamarkkinoilla on jo nykyisellään erittäin merkittävä, mutta yhdistettynä palveluntarjonta on vielä selkeästi kattavampi.

– Yhteinen palveluvalikoimamme on laajempi kuin yhdelläkään yksittäisellä alan toimijalla, toteaa Scandemin toimitusjohtaja Juha-Pekka Lappalainen. Meillä ei ole toiminnassamme keskinäisiä päällekkäisyyksiä eikä kilpailuasetelmaa, vaan erinomaisesti toisiamme täydentävä tarjonta. Kokonaisvaltaisella konseptilla pystymme luomaan asiakkaillemme ainutlaatuisen lisäarvon. Toistemme asiakkaat voivat luottaa keskinäiseen yhteistyöhömme ja siihen, että tiedon siirtyminen on saumatonta ja palvelu pelaa.

Molemmat yhtiöt toimivat jo kansainvälisesti. Asiakas saa halutessaan palvelut kautta linjan kaikissa Pohjoismaissa.

– Voimme tarjota toistemme asiakkaille koko energianhallinnan kirjon pohjoismaisella tasolla toisistamme riippumattomasti, sanoo Rejlers Energiapalveluiden liiketoimintajohtaja Veijo Pitkäniemi. Asiakkaan kannalta yhteistyömuotoinen konsepti on hyödyllinen sikälikin, että yhteistyö on mahdollisuus, mutta ei velvoite. Energiahallinnan palveluiden käyttäminen ei sido sähkösalkun hallinnan palveluiden käyttämiseen, eikä toisin päin.

Hyvin alkanut yhteistyö on jo tuonut Scandemille ja Rejlersille uusia asiakkaita. Esimerkkinä asiakkaasta, jonka kokonaispalveluvaatimukseen Scandemin ja Rejlersin yhteistyökonsepti toimii hyvin, on S-Voima Oy.

– Scandem ja Rejlers valittiin palveluiden toimittajaksi laajan kilpailutuksen perusteella. Tällä konsortiolla saimme parhaiten sopivat palvelut ja asiantuntemuksen niin fyysisen sähkön hankinnan kuin mittaustiedon hallinnan ja laskutuksenkin osalta. Tärkeässä roolissa oli myös se, että saimme korvattua omat tietojärjestelmämme palveluilla kustannustehokkaasti, kertoo S-Voiman toimitusjohtaja Mikko Halonen.

Palvelun toteutus S-Voimalle alkoi 1.1.2015. 

 

S-Ryhmä / S-Voima

S-ryhmä on suomalainen vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto, jonka muodostavat alueelliset osuuskaupat ja niiden omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) tytäryhtiöineen. S-ryhmällä on yli 2 miljoonaa asiakasomistajaa. S-ryhmän vähittäismyynti vuonna 2013 oli 11,4 miljardia euroa (alv 0 %). Henkilöstön määrä oli vuoden 2013 lopussa yli 42 000.

S-ryhmän sähkönhankinta toteutetaan osakkuusyhtiö S-Voima Oy:n kautta. Yhteishankintaan kuuluvat jo lähes kaikki S-ryhmän toimipaikat, noin 1200 sähkönkäyttöpaikkaa, hankinnan vuosivolyymi yhteensä noin 1100 GWh.

Lisätietoja S-voimasta

Scandem

Pohjoismainen riippumaton sähkömeklari ja salkunhoitaja, jonka asiakkaiden sähkön käyttö on Pohjoismaissa 24 TWh vuodessa.

Ei omia positioita – luotettava kumppani Kaupat aina läpinäkyvästi markkinahinnalla Ei rajoitteita markkinapaikkojen tai vastapuolten suhteen

Lisätietoja Scandemista

Rejlers

Laaja-alainen asiantuntijaorganisaatio, yhteensä yli 1800 työntekijää. Tarjoaa pohjoismaiset palvelut niin energiayhtiöiden kuin loppukuluttajienkin energiahallintaan ja mittaustietojen keruuseen.

Palvelun piirissä lähes 1.000.000 energiankäyttäjää. Energiayhtiöasiakkuuksia Pohjoismaissa yli 140 kpl. Asiakaskuntaan kuuluu kantaverkkoa, alueellisia jakeluverkkoyhtiöitä ja energian myyntiyhtiöitä.