Rejlersille merkittävä raideliikenneprojekti Norjaan

Rejlers Norjan raideliikenneyksikkömme Railconsult voitti sopimuksen, joka käsittää oslolaisen raideliikenneoperaat-tori Sporveiensin rakennusprojektien hallinnan tietokanta-investoinnin projektijohdon.

Sopimuksen arvo on noin 360 000 €. Työn odotetaan valmistuvan vuonna 2016.

 

Toimeksianto käsittää projektijohdon ja teknisen tuen tietokantaa päivitettäessä. Järjestelmä perustuu IFS 8 -ohjelmistoon ja edistää tehokasta ja kattavaa ylläpitoa. Railconsult on aiemmin ollut mukana vastaavissa hankkeissa ja sillä on vahva kokemus rakentamisen tietokantojen kehittämisestä.

Sporveienilla Oslossa on 3 200 työntekijää, se kuljettaa 200 miljoonaa matkustajaa vuodessa ja on suurin joukkoliikenteen toimija Norjassa.