Rejlers mukana Suur-Savon Sähkön PIPO-asetusten muutoksessa

PIPO-asetus kiristää nestemäisten polttoaineiden käytön ympäristövaatimuksia.

Rejlers tekee Suur-Savon Sähkölle suunnittelua lämpölaitoksien päivittämisestä PIPO-asetuksen (750/2013) mukaisiksi. Toimeksianto kattaa useamman lämpölaitoksen polttoöljyn vastaanoton ja varastoinnin nykytilan selvityksen sekä parannusehdotukset.

Työ tehdään pääsääntöisesti Rejlersin Mikkelin ja Lappeenrannan toimistoilta.

Suur-Savon Sähkö Oy

Suur-Savon Sähkö on energiakonserni, joka  toimii paikallisesti lähellä asiakkaitaan ja huolehtii energian hankinnasta, tuotannosta ja jakelusta Päijänteen itäpuolisella Järvi-Suomen alueella. Suur-Savon Sähkön palveluksessa on yli 100 energia-alan ammattilaista. Omistajia ovat kunnat (59 %), yhteisöt ja yritykset (30 % ), seurakunnat (5 %) ja yksityiset (6 %).

 

PIPO-asetuksen vaatimukset lyhyesti:

 • Raskaan polttoöljyn rikkidioksidille SO2 annettu raja-arvo on (määrättyjen siirtymäaikojen puitteissa):
  • uusille yksiköille ja olemassa oleville peruskuormayksiköille 350 mg/m3
  • olemassa oleville vara- ja huippukuormakattiloille 850 mg/m3n

 

 • Nestemäiset polttoaineet varastoitava kaksoisvaippasäiliössä tai tiiviiseen suoja-altaaseen sijoitetussa säiliössä:
  • Suoja-altaan tilavuus on oltava 1,1 kertaa suurimman säiliön tilavuus => vaatimus voimaan 1.1.2018
  • Käsittely- ja varastointialueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.

 

 • Savupiipun korkeuden on täytettävä asetuksessa määritetyt minimivaatimukset tai se on mitoitettava leviämismallilaskelman tai ns. piippunomogrammin avulla:
  • Uuden energiantuotantoyksikön savupiipun korkeus on oltava 2,5 kertaa tuotantorakennuksen korkeus.

 

 • Öljytuotteiden käsittelyalueiden vedet sekä muut vedet, jotka voivat sisältää öljyä, on johdettava hälytysjärjestelmällä varustettuun öljynerottimeen:
  • Viemärissä on oltava välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo.

 

 • Lauhdevedet on ennen johtamista viemäriin tai vesistöön neutraloitava, selkeytettävä ja suodatettava:
  • Ojaan johdettavat lauhdevedet on saostettava kemiallisesti, selkeytettävä ja suodatettava
  • Luvassa voidaan hyväksyä muita menetelmiä, jos voidaan osoittaa, että saadaan vastaava tai parempi tulos.