Rejlers mukana Roadmap 2025 –hankkeessa

Rejlers on mukana Roadmap 2025 –hankkeessa, jonka tavoite on luoda sähköverkkoliiketoiminnan ja sähkökaupan kehittymisen ja kehittämisen kehityspolku vuosille 2015–2025.

Sähköverkkoliiketoiminnan ja sähkökaupan kentässä on käynnissä suuri globaali murros. Toimialan tulevaisuuden kehittämistarpeisiin vaikuttavat kasvava pienimuotoinen ohjaamaton hajautettu tuotanto ja energiatehokkuusvaatimukset, sähköisen liikenteen ja verkkotekniikan kehittyminen sekä digitalisaatio.

Hanke palvelee toimialaa laaja-alaisesti. Kilpailukyvyn kannalta on tärkeää pystyä ennakoimaan kehityksen suuntia ja painopisteitä sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla. Hankkeen tulokset tukevat alan tutkimusrahoituksen suuntaamista.

Kehityspolun vuosille 2015–2025 luomiseksi määritetään vuoteen 2035 ulottuva yhteinen tavoitetila, joka käsittää systeemitason näkemyksen sähkön jakelun, siirron, tuotannon, myynnin ja käytön toiminnasta Suomessa.

Käytännön toteutuksessa merkittävässä roolissa ovat työpajat, joista ensimmäinen järjestettiin maaliskuussa. Niihin kutsutaan osallistujia kaikista sidosryhmistä.

Työpajat:

  • Kick-off & Nykytila ja toimintaympäristö, 26.3.2015, Sokos Hotel Flamingo Vantaa
  • Teknologia, 11.6.2015, Sokos Hotel Flamingo Vantaa
  • Sähkömarkkinamallit ja eri toimijoiden roolit nyt ja tulevaisuudessa, 27.8.2015, Sokos Hotel Flamingo Vantaa
  • Visio 2035 ja Roadmap 2015–2025, 22.-23.10.2015, TTY Tampere

Roadmap 2025 -hankkeen toteuttajina toimivat Merinova Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Vaasan yliopisto yhdessä alan keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Hankkeen rahoittajina toimivat ST-pooli, STEK ja laaja yritysjoukko.

Roadmap 2025 -tiedote

Rejlersin palvelut verkkoyhtiöille kattavat monipuolisesti sähköverkkoliiketoiminnan eri osa-alueet, joista esimerkkeinä sähköverkon strateginen suunnittelu, yleissuunnittelu, verkostosuunnittelu, maastosuunnittelu, rakennuttaminen sekä suunnittelutoiminnan kehittäminen ja erilaiset koulutukset. Lisäksi tuotamme laadukasta mittaustiedon hallintapalvelua koko energiasektorille. Palveluiden piirissä on Skandinaviassa lähes 150 energiayhtiötä ja lähes miljoona energiankäyttäjää.