Rejlers asiantuntijana Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa

Rauman kaupungille on tehty uusiutuvan energian kuntakatselmus. Siitä selviävät kaupungin vuoden 2012 energian tuotanto ja käyttö. Katselmuksesta selviävät myös uusiutuvan energian varannot alueella. Katselmuksen teknisenä asiantuntijana toimivat Rejlers Oy:n Mikko Heikkinen, Ville Satka ja Mikko Helin.

Raumalla käytettiin vuonna 2012 energiaa 7 930 GWh. Kaupunki oli Suomen neljänneksi suurin sähkönkuluttaja noin 2 920 GWh kulutuksella. Korkeaa kulutusta selittää energiaintensiivinen teollisuus.

 

Rejlersin Mikko Heikkisen mukaan Rauman tilanne on jo monessa suhteessa hyvä. Raumalla tuotetusta energiasta yli 91 prosenttia tuli uusiutuvista energialähteistä, pääasiassa biopolttoaineista.

 

Katselmuksessa löytyi muutamia keinoja, joilla uusiutuvan energian käyttöä voitaisiin edelleen lisätä. Merkittävimpänä keinona Heikkinen pitää rakennuksien lämmitystapamuutoksia, eli lämpöpumppujen ja puupolttoaineiden käytön lisäämistä sekä kaupungin omissa että yksityisissä rakennuksissa.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoitti 60 prosenttia kuntakatselmuksen tekemisestä.

 

Rejlersin toteuttama katselmus palvelee kaupungin osallistumista Hiilineutraalit kunnat – Hinku-hankkeeseen ja auttaa Rauman kaupunkia parantamaan energiatehokkuuttaan.

 

Rejlers on tehnyt uusiutuvan energian kuntakatselmuksen jo kuuteen kuntaan.

 

Lisätietoja: Motiva-kuntakatselmoija Mikko Heikkinen, Rejlers Oy, p. 040 801 1854, mikko.heikkinen@rejlers.fi