RIoT-hanke: Digitalisaatio palveluliiketoiminnan uudistajana

Käynnissä oleva digitalisaation murros luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia uudistamalla yritysten liiketoimintamalleja ja ansaintalogiikoita. Rejlers Oy toimii edelläkävijänä luomassa tiedon käsittelyyn ja ohjaukseen perustuvia palvelukokonaisuuksia.

Tekesin tukemana Rejlers on käynnistänyt RIoT-hankkeen, jonka tuloksena markkinoille saadaan uusia joustavan energiankäytön palveluita sekä kokonaisvaltaisia käyttö- ja kunnossapitopalveluita. Hanke esiteltiin 12.4.2016 teollisen internetin foorumilla (FIIF, Finnish Industrial Internet Forum).

Kysyntäjousto tasapainottamassa sähkömarkkinoiden toimintaa

Sääriippuvaisen uusiutuvan energian tuotannon sekä joustamattoman ydinvoiman määrät tulevat kasvamaan sähköverkossa. Keskeinen osa RIoT-hanketta on tutkia sähkön käytön ja tuotannon optimointia kysyntäjouston avulla. Kysyntäjousto on yksi toimenpiteistä joilla pyritään turvaamaan nykyisen sähkömarkkinamallin säilyminen tulevaisuudessa. Jotta tehotasapaino sähköverkossa säilyisi, kysyntäjoustolla voidaan siirtää kulutusta kulutushuippujen ja kalliiden tuntihintojen ajalta edulliseen ajankohtaan tai muokata sähkön käyttöä hetkellisesti. Kysyntäjoustolla saadaan sopeutettua sähkön tuotannon ja kysynnän määrät kaikille osapuolille edullisella tavalla, sekä saadaan vähennettyä huipputuotantokapasiteetin tarvetta. Tämä parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta sekä tasapainottaa sähkömarkkinoiden toimintaa.

Kysyntäjouston tarjoamia mahdollisuuksia tutkitaan osana Tekesin rinnakkaista virtuaalinen palvelualusta (VIRPA-B) -hanketta, jossa ovat mukana mm. Fingrid, S-ryhmä ja VTT. VIRPA-B hankkeessa Rejlersin rooli on toimia kysyntäjoustoliiketoiminnan mahdollistavana jousto-operaattorina. Tällöin Rejlers toimii linkkinä asiakkaiden ja erillisten palvelun tarjoajien välillä ja mahdollistaa palvelualustan, joka kokoaa toiminnot asiakkaalle lisäarvoa tuottavaksi palveluksi.

Kokonaisvaltaisen huolto- ja kunnossapitopalvelukonseptin kehitys

Tuotantolaitosten ja laitteiden käyttötietojen analysoinnilla voidaan parantaa huollon ja kunnossapidon toimintaa sekä optimoida prosessien toimintaa. Asiakkaamme voivat tarjota asiantuntija palveluja Rejlersin palvelualustan ja valvomotoiminnan pohjalta. Kehitämme mittarointia vaativiin teollisuus olosuhteisiin ja järjestämme laitteiden valvonnan ja tarvittaessa ohjauksen kehitettävillä palvelutuotteilla. Hankkeen tuloksena syntyvällä teolliseen internettiin pohjautuvalla käyttö- ja kunnossapitopalvelulla pyritään tuomaan huomattavaa parannusta asiakkaiden käyttö- ja kunnossapitoprosessien tehokkuuteen. Tätä kautta Rejlers auttaa parantamaan asiakasyritysten kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Lisäämällä asiakaskunnan tietämystä teollisen internetin mahdollisuuksista Rejlers tukee asiakaskuntansa pitkäjänteistä liiketoiminnan kehittämistä mm. parantamalla investointien kohdistamista, varautumista ja ajoitusta.