Rejlers Metropolian Myllypuron kampuksen sähkö-, tele-, turva- ja AV-suunnitteluun

Rejlers on valittu Metropolia Ammattikorkeakoulun suurimman, 6000 opiskelijan Myllypuron kampuksen sähkö-, tele-, turva- ja AV-suunnittelijaksi.

Suunnittelusopimus allekirjoitettiin Helsingin tilakeskuksessa 24.11.2015. Työn laajuus on noin 12 000 tuntia.

Kohde on Helsingin kaupungin tilakeskuksen suurin talonrakennushanke, kokonaisinvestointi 165 milj euroa, valmistuu elokuussa 2019.

Rakennushankkeen yhtenä tavoitteena on luoda ammattikorkeakoulun rakennuksesta maamerkki Kehä I:n ja Myllypuron keskustan suuntaan, osin metroradan päälle. Suunnitelman mukainen rakennuskokonaisuus on 5–6-kerroksinen. Lisäksi maan alle toteutetaan kaksi kellarikerrosta, joihin tulevat muun muassa huolto ja pysäköinti.

Hybridikampuksella oppimisympäristöt linkittyvät opiskelijoiden asumiseen, alueen yritystoimintaan ja kaupunkikuvaan. Tilaratkaisujen lähtökohtana ovat tilankäytön tehokkuus, muunneltavuus ja korkea käyttöaste. Hankkeen kokonaispinta-ala on noin 56 000 brm². Se valmistuu kesällä 2019. Metropolian Myllypuron kampus rakennetaan tiiviisti pienelle tontille. Opiskelijoita kampukselle tulee noin 6 000 ja henkilökuntaa yli 500.

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Metropolialla on nyt 20 toimipistettä pääkaupunkiseudulla. Metropolia Ammattikorkeakoulun tilastrategian mukaan ammattikorkeakoulun toiminta keskitetään 20 toimipisteestä neljälle kampukselle tulevina vuosina.