Materiaalitehokkuudella kilpailukykyä

Motivan määritelmän mukaan "Materiaalitehokkuus on kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaamista pienenevin materiaalipanoksin siten että haitalliset vaikutukset vähenevät elinkaaren aikana."

Nykyinen hallitusohjelma mukaan Suomi tavoittelee maailman kärkeä ympäristöystävällisessä, resurssi- ja materiaalitehokkaassa taloudessa sekä kestävien kulutus- ja tuotantotapojen kehittäjänä.

Rejlers on mukana parantamassa materiaalitehokkuutta kaikkien parhaaksi.

Rejlers on myös materiaalitehokkuuden asiantuntija, joka on ollut toteuttamassa useita erilaisia teemaan liittyviä hankkeita.

Materiaalitehokkuuskatselmus, jonka Rejlers toteutti Ahlström Glassfibre Oy:n Mikkelin tehtaalle, tuotti 27 parannusehdotusta, joiden säästöpotentiaali on noin 500 000 euroa vuodessa. Liitteestä löydät tiedot toteuttamastamme katselmuksesta.

Katso liite tästä.

Materiaalitehokkuus merkitsee säästöjä

Materiaalitehokkuus vaikuttaa suoraan kustannuksiin ja kilpailukykyyn. Se auttaa sekä yrityksiä että julkista sektoria toteuttamaan yhteiskuntavastuutaan ja säästämään selvää rahaa.

Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma julkaistiin 2.1.2014. Ohjelma on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja se tavoittelee ”kestävää kasvua materiaalitehokkuudella”. Tämä tarkoittaa pyrkimistä samanaikaisesti talouskasvuun, luonnonvarojen viisaaseen käyttöön ja irtikytkentään haitallisista ympäristövaikutuksista.