Turvallisuusauditointeja työmailla

Leppäkosken Sähkö Oy on valinnut Rejlersin tekemään sähköverkkojen rakentamistyömaille turvallisuusauditointeja omien sisäisten auditointiensa lisäksi.

Turvallisuusauditoinnit sisältävät työmaiden turvallisuuden kenttätarkastuksia, tarkastusraporttien laadintaa mobiilisovelluksella sekä kehittämisehdotukset toiminnan turvallisuuden kehittämiseksi.

Rakentamishankkeissa turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää ja monella asiakkaallamme onkin tärkeimpänä tavoitteena nolla tapaturmaa. Työmaille tehtävät turvallisuusauditoinnit tukevat erinomaisesti tätä tavoitetta.

Rejlersillä on Suomessa yli 80 henkilöä, jotka tekevät rakentamishankkeissa lakisääteistä turvallisuuskoordinointia ja rakentamisen turvallisuusauditointeja.