Konsultin tehokas käyttö kaavoituksessa

Tuhlaako konsultti kohtuuttomasti aikaanne?

Olemme kehittäneet mallin, joka mahdollistaa oikeiden välineiden ja konsultin tehokkaan käytön kaavoituksessa.  Tämä edellyttää ennalta sovittuja menettelytapoja, jotta konsultti ei työllistä kohtuuttomasti kunnan omaa henkilökuntaa. Tähän tilanteeseen olemme luoneet toimintamallin mm. Hollolan kunnalle. 

Kokemuksia työskentelystä Rejlersin kanssa

Heikki Salonsaari, tekninen johtaja, Hollolan kunta: Odotukset ovat korkealla mallin hyödyntämisestä. Pilottihankkeessa kaavaprosessi kesti vain puolet siitä, mitä prosessi yleensä on kestänyt. Se oli uuden toimintamallin tulosta.

Esko Vekkeli, toimitusjohtaja, Hollolan Asuntotalot Oy:
Kaavaprosessiin kuluneen ajan puolittuminen on yrittäjälle tärkeää. Kunnan luottamushenkilöiltä tuli myös palautetta, että hanke eteni todella nopeasti. Hollolan Asuntotalot Oy vastasi kaavoituskustannuksista, joka on kunnalle positiivinen asia. Kaiken kaikkiaan jäi erittäin positiivinen kuva Rejlersin työskentelytavoista ja koko hankkeen läpiviemisestä.

Henna Kurosawa, hankekaavoittaja, Hollolan kunta:
Ensimmäinen asemakaavamuutos on käynnistynyt hankemallin valmistumisen jälkeen. Uusien projektien myötä katsotaan onko mallissa tarkennettavaa. Kunnalla on nyt halukkuus tehdä konsulttien kanssa yhteistyötä. Ennen kuormittavana koettu työ kääntyi voimavaraksi ja lisäresurssiksi.

Lue kaikki kommentit täältä.

Miten toimitaan epävarmassa tilanteessa? 

Alueiden elinvoimaisuutta edistetään onnistuneella kaavoituksella. Näin luodaan yrityksille paremmat edellytykset toteuttaa liiketoimintaansa ja menestyä. Kerromme kokemuksistamme ja tuloksellisen työmme palautteesta. Vastaamme kysymyksiin, miten hallita tilanteita ja toimia epävarmuudessa.

Varaa aika tilanteenne kartoitukseen. Etsitään yhdessä soveltuva ratkaisu ja rohkea kokeilu konsultin tehokkaaseen käyttöön sekä uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen kaavoituksessa.

Kiinnostuitko - ota yhteyttä!

Anne Karlsson, arkkitehti SAFA, YKS 479   anne.karlsson@rejlers.fi  / puh. 044 342 2526
Kirsti Kanerva, arkkitehti SAFA, ARK 710  kirsti.kanerva@rejlers.fi /  puh. 040 801 1653