Innovaatiosetelillä maksutonta apua liiketoiminnan kehittämiseen

Innovaatioseteli on Tekesin tarjoama tuki pk-yritysten kehittämiseen. Innovaatiosetelin arvo on 5000 euroa ja sen voi käyttää yrityksen prosessien, tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen. Yritys voi ostaa innovaatiosetelillä asiantuntijapalvelua, jolla nostetaan yrityksen kilpailukykyä korkeammalle tasolle.

Kenelle

Seteli on tarkoitettu innovaatiotoimintaan apua tarvitseville pk-yrityksille. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Mihin tarkoitukseen

Seteliä voi käyttää, kun yritys haluaa nopeasti selvittää uuden tuotteen, palveluidean tai keksinnön jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien ja kokeilujen avulla.

Setelillä voi hankkia yrityksen ulkopuolisen asiantuntijan lausunnon, arvion ja testaus- tai mittauspalveluita.

Se sopii myös silloin, kun yritys tarvitsee tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua patentin hakuprosessiin.

Lisäksi seteliä voi hyödyntää, kun yritys haluaa hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintansa kehittämisessä tai yrityksellä on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen se tarvitsee apua.

Kuinka haetaan

Tekesin asiointipalvelusta:
http://www.tekes.fi/asiointi/

Innovaatiosetelistä lisää Tekesin sivuilta:
http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/


Rejlers on Tekesin hyväksymä palveluntarjoaja

Autamme pk-yrityksiä muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

JOHTAMISJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN

 • työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät
 • energianhallintajärjestelmät
 • ympäristöjärjestelmät
 • laatujärjestelmät

MATERIAALITEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

 • materiaalitehokkuuskatselmukset
 • kiertotalouden liiketoimintamallien konseptointi

UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN

 • oman energiantuotannon selvitykset
 • energiantuotannon investointisuunnitelmat

TUOTANTOLAITOSTEN PALVELUT

 • 3D-tulostus
 • tuotekehitys
 • teollinen muotoilu
 • turvallistaminen
 • älykkäät ympäristöt
 • analytiikka
 • energiatehokkaat ratkaisut
 • uusiutuva energia
 • automaatio- ja sähköjärjestelmät, katselmukset ja kehitys
 • voima- ja lämpölaitoksien virityspalvelut
 • teollisuuden älyratkaisut kiinteistöihin ja rakennuksiin

Innovaatioseteli on loistava tilaisuus parantaa oman yrityksen kilpailukykyä veloituksetta.