Euroopan sähkömarkkinat yhdentyvät pienillä askelilla

NEDU (Nederlandse EnergieData Uitwisseling) kutsui Rejlersin Energia-liiketoimintayksikön johtajan Veijo Pitkäniemen luennoimaan “Best practices allocation and reconciliation in Europe” -seminaariin 22.5.2014 Amsterdamiin.

NEDU koordinoi dataliikennettä eri osapuolten välillä Hollannin energiamarkkinoilla. Sen jäsenet ovat Hollannin energiamarkkinoilla toimivia energiatuotannon edustajia. Se laatii ohjeita energiasektorilla toimivien yritysten väliseen dataliikenteeseen ja kuluttajille suunnattuihin viestijärjestelmiin.

 

Markkinoiden kehitys on varsin eri vaiheessa eri maissa, ja siksi Amsterdamissa järjestetyssä NEDU:n seminaarissa haettiin kokemuksia muilta eurooppalaisilta toimijoilta mm. Belgiasta, Tanskasta ja Suomesta. Maakohtaisesti on monia haasteita, joita markkinakehityksen erivaiheessa olevat jäsenvaltiot koettavat kukin osaltaan ratkaista. Suomen tilannetta älymittauksen ja energiamarkkinoiden osalta oli valottamassa Veijo Pitkäniemen lisäksi myös Jan Segerstam, kehitysjohtaja Empower IM:stä.

 

Erityisesti Suomesta haluttiin kuulla älykkään tuntimittauksen toiminnasta, luotettavuudesta ja mittausdatan laadusta sekä saadun mittaustiedon hyödyntämisestä markkinataseiden hallinnassa ja laajemminkin energiamarkkinoilla esim. joustavien tariffien muodossa. Myös jatkuvasti yleistyvä pientuotanto, Keski-Euroopassa varsinkin huimasti yleistyvät aurinkokennot, ja niiden huomioiminen taseselvityksessä oli vilkkaan keskustelun kohteena. Samoin Suomen DataHub hankkeen etenemisestä oltiin kiinnostuneita.