Energiatehokkuutta pientalorakentajille

Esa Hirn ja Kalle Hammar Rejlers Oy:stä olivat esittelemässä pientalojen rakentajille räätälöityä energiatehokkuuspakettia Nurmijärven Sähkön asiakastilaisuudessa Klaukkalassa.

Nurmijärvi Tänään lehden toimittaja Kristiina Ijäs haastatteli Esa Hirniä ja Kalle Hammaria:

-Jo talon suunnitteluvaiheessa kannattaa antaa ulkopuolisen asiantuntijan arvioida, ovatko rakenneratkaisut, lämmitysmuoto ja ilmanvaihtolaitteisto mitoitettu oikein, Hammar sanoo. Energia-asiantuntija antaa toimenpide-ehdotuksia tilanteissa, kun rakennuttaja valitsee lämmitystapaa. Onko saatavilla kaukolämpöä ja kiinnostaako aurinko- tai maalämpö.

-Talopaketteihinkin kannattaisi ottaa ulkopuolinen kommentoimaan ratkaisuja, sillä niissä myydään vakioratkaisuja, jotka eivät välttämättä ole kaikille sopivimmat ja tarkoituksenmukaisimmat, Hirn korostaa. He lupaavat räätälöidymmän arvion ja talon lämpökuvauksen tilanteessa, jossa rakennuttaja on tekemässä elämänsä suurinta investointia.

Ote julkaisusta.