Energiakatselmus 5.12.2015 mennessä

Nyt on aika toimia – yrityksen energiakatselmus on tehtävä 5.12.2015 mennessä.

Suurten yritysten velvoite energiatehokkuuden parantamiseksi

Uusi energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään ensimmäisen yrityksen energiakatselmuksen 5.12.2015 mennessä.  Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään energian kokonaiskulutus ja etsitään toimenpiteet energiankäytön tehostamiseksi. Merkittävässä roolissa ovat kohdekatselmukset, joiden avulla tehostamistoimenpiteet löytyvät. Lisäksi yrityksen energiakatselmuksessa tulee olla suunnitelma seuraavan neljän vuoden kohdekatselmuksille.

Yritys on suuri ja velvoitettu tekemään yrityksen energiakatselmus, jos:

  • se työllistää suoraan tai omistamiensa tytäryhtiöiden kautta yli 250 työntekijää
  • sen liikevaihto on yli 50 M€ ja taseen loppusumma yli 43 M€.

Yrityskatselmusvelvoitteesta vapautuminen tai sen täyttyminen:

Lakisääteisestä yrityksen energiakatselmuksesta vapautuu, mikäli suurella yrityksellä on käytössä:

  • sertifioitu ISO 50001 -energiahallintajärjestelmä
  • sertifioitu ISO 140001 -ympäristöjärjestelmä ja sertifioitu ETJ+.

Lakisääteisen yrityksen energiakatselmusvelvoitteen katsotaan täyttyneen, mikäli:

  • yritys on mukana nykyisessä energiatehokkuussopimusjärjestelmässä ja sen käytössä on energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+.

Rejlers auttaa kaikissa vaihtoehdoissa

Rejlersin asiantuntijat auttavat löytämään oikean ratkaisun yrityksenne tilanteeseen. Ota yhteyttä, teemme tilanneanalyysin veloituksetta.

Mikko Heikkinen
Asiantuntija, Energia ja Ympäristö
Puh. 040 8011 854
mikko.heikkinen@rejlers.fi