Carunan projektivalvontapalvelut Rejlersille

Rejlers vahvisti sähköverkkoliiketoimintaansa hankkimalla Carunan sähköverkon rakennuttamisen projektivalvontapalveluiden liiketoiminnan. Kaupan kohteena on Carunan sähköverkon rakentamiseen, korjaamiseen, ylläpitoon ja kunnossapitoon liittyvien projektien projektivalvontapalvelu. Projektivalvontapalvelu sisältää valvontaa, katselmuksia, tarkastuksia, laadunvalvontaa sekä turvallisuus- ja ympäristökoordinointia kaikilla Carunan verkkoalueilla.

Liiketoiminta liitetään osaksi Rejlers Oy:n Sähköverkko-toimialan toimintoja. Kaupan jälkeen Rejlers Oy on Suomessa markkinajohtaja sähköverkkojen rakennuttamispalveluissa.

Liiketoimintakaupassa Rejlersille siirtyy 26 henkilöä 1.9.2015. Samalla Caruna on solminut sopimuksen projektivalvontapalveluiden hankinnasta Rejlersiltä. Sopimuskausi on kolme (3) vuotta, Carunalla on oikeus jatkaa sopimuskautta 1 + 1 optiovuodella.

Caruna kilpailutti projektinvalvontapalvelujen hankinnan Erityisalojen hankintalain EU-kynnysarvon ylittävänä julkisena hankintana. Kilpailutuksen voitti Rejlers Oy, josta tulee nyt yksi Carunan strategisista toimittajista.

Liiketoimintakaupan jälkeen Rejlersillä on merkittävä rakennuttamisasiantuntijaryhmä mm. sähköverkkojen, teletekniikan, tuulivoiman ja raideliikenteen asiakkaille. Kauppa vahvistaa entisestään ElMil Oy:n palvelutarjontaa ja maantieteellistä kattavuutta sähköverkkoyhtiöille tarjottavissa asiantuntijapalveluissa, jotka tuotetaan kokonaisuudessaan Rejlersin henkilöstöresursseilla. Liiketoimintakauppa avaa myös uusia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia siirtyvälle henkilöstölle kehittyä työtehtävissään ja työskennellä muidenkin verkkoyhtiöiden projekteissa.