3D-tietomalli tehostaa sähköaseman esisuunnittelua

Rejlers Finland Oy on kehittänyt 3D-mallinnustekniikkaa sähköasemien esisuunnittelutarpeita varten. Tällä hetkellä esisuunnitelmat tehdään usein vanhojen 2D-kuvien pohjalta, jolloin dokumentaation varmentaminen vaatii useita käyntejä kentällä, manuaalista työtä ja aikaa.

Esisuunnittelun nopeuttamiseksi Rejlers tuotti uusia mallinnustekniikoita ja drone-koptereita käyttävän palvelun, jonka lopputuloksena on mittatarkka, visuaalinen 3D-malli. Sen avulla asiakkaat, suunnittelijat, urakoitsijat ja sijoittajat näkevät asiat visuaalisesti eri kuvakulmista ja kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu verrattuna 2D-malliin. 3D-suunnittelussa voimme ottaa kuvakulmia useista eri kohdista ja tarkastaa mm. johdinten korkeustasoja leikkauskuvista. Ohjelmistoautomatiikan avulla yhdestä ja samasta mallista saadaan kaikki tarpeelliset tekniset piirrokset, kuten leikkauskuvan, layout-kuvan ja muut tarpeelliset mittakuvat.

Katso Järvi-Suomen Energian kanssa aiheesta tuottamamme video.

Rejlersin palvelu yhdistää 3D-malliin myös tietomallinnuksen (BIM eli Building Information Modelling). Rejlers perustaa tietomallin, jonka perusteella suunnittelijat voivat jatkaa suunnittelua lopulliseen muotoon. Lopulta 3D-tietomalli on aseman valmistumisen jälkeen ns. digitaalinen kaksonen, johon voidaan myös tarvittaessa koota asiakirjoja sekä teknistä tietoa.

Sähköasemien lisäksi 3D-tietomallia voidaan hyödyntää energianjakelun ja tuotantolaitosten käyttöön, sähköverkkojen suunnitteluun tai muiden rakennettujen ympäristöjen hallinnointiin.

Tietomallinnuksella saadaan ketteryyttä käyttöön ja kunnossapitoon. Mallia voi hyödyntää rakennusajan jälkeen myös esimerkiksi käytön perehdytyksissä tai kunnossapitosuunnittelussa. Malli edistää myös turvallisuutta, kun esimerkiksi turvallisuussuunnitelmissa voidaan esittää havainnolliset kuvat osana dokumentaatiota.