Teollisuuden turvallistamisprojekteja

Eräs turvallistamistarina:

Asiakkaan tuotantolaitoksella oli todettu työturvallisuusriski säiliöautojen lastauksessa. Autolastauspaikan modernisoinnista ja turvallistamisesta tehtiin tarjouspyyntö Rejlers Oy:lle. Projektissa edettiin esisuunnittelusta, detaljisuunnitteluun ja kokonaistoimitukseen.
  

Rejlersin toteuttamaan kokonaistoimitukseen sisältyi:
o  Esisuunnittelu
  - olemassa olevan rakenteen ja toimilaitteiden kartoitus
o  Detaljisuunnittelu
  - rakennemuutokset ja asennettavat osat
o  Esivalmisteltujen osien valmistuksen hankinta
  - sisältäen valmistuksen valvonnan
o  Asennettavien osien hankinta
o  Asennustyön toimitus alihankintana
  - sisältäen asennusvalvonnan
o  Toimilaitteiden asennustarkastus

Autolastauspaikka on käyttökokemusten perusteella todettu toimivaksi ja modernisoinnilla on saatu aikaiseksi niin työturvallisuuden kuin työergonomian paraneminen toivotusti.

Toimeksiannossa on hyödynnetty valmiita toimilaitteita yhdistettynä tapauskohtaisesti suunniteltuihin rakenteisiin. Rejlersin suunnittelun, osien valmistuksen ja laitteiden asennuksen yhteistyö todettiin asiakkaalle sopivaksi tavaksi toteuttaa modernisointiprojekteja.