Turvallisuustyö alkaa mahdollisten riskien havaitsemisesta

Ydinvoimalat, tietoliikenne- ja sähköverkot ovat toimintaympäristöjä, jotka edellyttävät erityistä lähestymistapaa turvallisuuteen. Rautateihin, kouluihin ja vesihuoltoon liittyy toisenlaisia uhkakuvia. Yksi toiminnan haavoittuvuuteen vaikuttava tekijä on digitaalisen infrastruktuurin turvallisuus ja siihen kohdistuva globaalinen uhka. Ensimmäiseksi on aina selvitettävä, mikä toiminnassa voi olla haavoittuvaa. Tämä lähestymistapa muodostaa Rejlersin työn lähtökohdan.

Rejlersille turvallisuustyö merkitsee uhkien arviointia sekä vaaratilanteissa nopeasti toimivien ratkaisujen etsimistä ja uuden oppimista tapahtuneen perusteella. Tavoitteemme on luoda turvallinen tila.

Rejlers etsii mahdollisia heikkoja kohtia ja riskejä, jotka taitavat ja luovat insinöörimme voivat sitten minimoida osaamisensa avulla. Kyse on sekä henkilökohtaisesta turvallisuudesta että laitoksen toiminnan varmuudesta ja jatkuvuudesta ilman keskeytyksiä. Turvallisuusajattelu kuuluu kaikkiin toimeksiannon vaiheisiin, sekä konsultointiin, projektointiin, toteutukseen ja tarkastukseen että käyttö- ja ylläpitoprosesseihin. Keskeistä on hyödyn huomiointi laajasta perspektiivistä katsoen. Hyvä esimerkki on ulkovalaistus. Oikein suunniteltuna se merkitsee turvallisuuden parantumista, mutta myös kameravalvonnan ja vartijoiden aiheuttamien kustannusten vähenemistä.

Tietoisuus nykyaikaiseen yhteiskuntaan kohdistuvista riskeistä kasvaa. Erilaiset tarpeet on tunnistettava. Vaatimukset taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävistä ratkaisuista merkitsevät sitä, että useamman osaamisalueen yhdistämiseen pystyvät löytävät parhaat ratkaisut.

On helppo ymmärtää, että turvallisuus ja valo kuuluvat yhteen. Hankalampaa on hahmottaa miten materiaalien valintaan voi liittyä turvallisuusriskejä, tai mitä sähkökatkos voi aiheuttaa eri toiminnoille ja miten olisi parasta varustautua. Rejlersin asiantuntijat havaitsevat nämä seikat ja löytävät niihin parhaat ratkaisut.